Bide Barrijak/Neguko gaba

Wikitekatik
Nabigaziora joan Bilaketara joan
Bide Barrijak  (1931)  Lauaxeta
Neguko gaba

Neguko gaba


Errenteria'tar Gorgoni'ri bijotzez

Ara edur-zuriz, zuri, Oiz gorenak,
eta ixotzak jorik geldi lats gurenak.

Ibarretan edur zurijak
dagijez ixara barrijak.


Odeizko yantzijan dator negu latza:
betiko gorubaz edurren matatza

eunduten diñardu ortzijan.
Ameslari lerrak mendijan...


Orri-ikararik ez lertzun ta urkijetan,
Garrak dirdir-begi suteko tresnetan.

Axe otzoi, ua basora,
ipuin zarrak betorz sutera!


Pertza albuan, dantzan, Muru'ko sorgiña,
egazka Anboto'ko andere ziztriña.

Lua betor umeen begira,
amets-zitala, ua mendira!


Gorbeyan murruka axe eta edurra:
Oi yakun samurra, suteko murmurra!

Artega su-motots bixijak,
yantzan mamu gorriz yantzijak.


Ipiñi egurrik naiko sukaldian;
sugarrak dirdira dagijan artian

eztago edurren bildurrik.
Ez ixan otzen ardurarik...


Egun obiaren deya da neguba;
itxaro barik ez makurtu buruba.

Gau-begitan dator eguna,
zoritxar altzuan, zoruna.


Asaben sutian piztu urrezko garra,
ta goguan, bixitz-arau dan indarra.

Aberrijan txadon donia,
AREITZ-suba dagon sutia.


Or, negu latzezko gau-ordu luzeetan
aintzezko itz-sakonak, idatzi zarretan,

daurkiz gogo ameslarijak.
Asaben eredu garbijak...


Poztu, ta bijotzak ez euki urduri;
gaste ule baltz gara, ez zar ule zuri.

Bijarkua itxi etorrijari,
eta yantzan ta abesten ari.


Bixitza onetan ametsa da oro,
zadorrik, arren, ez egixu nai idoro.

Larrosak tori arantzetan,
alde ona billau gauzetan...


Ara edur zuriz, Oiz gorenak,
eta ixotzak jorik geldi lats gurenak.

Itxarorik ez urrun jaurti,
billau bixitza onen neurri.


Piztu su-gorrija soña berotzeko,
ta zartzaro-leunak edurrez beteko

dauskubenerako buruba,
¡piztu, arren, maitasunsuba!