Euzkadi'ko Bitarteko-Jaurlaritzaren lendakariaren aututze-agiria

Wikitekatik
Nabigaziora joan Bilaketara joan

Oroazterpen-agiria

Gernika'ko Batzar-etxean, 1936 garrengo urriaren 7'garren arratsaldeko lauretan batzartu ziran:

Etxeberria Novoa'tar Joseba, Bizkaya'ko jaurlaria; Laiseka'tar Errupin, Bilbao'ko Udalaren ziñegotzi eta Bizkaya'ko aldundiaren Batzorde lendakaria; bi jaun abele maiburruan Maikide, berriz, Zarza'tar Pirmin. Bilbao'ko udalaren Endorea eta Ortega'tar Andoni, Gipuzkoa'ko jaurlaria, Euzkadi'ren bitarteko Jaurlaritzaren Lendakaria aututzeko gaur izan diran auteskundeetan Maietako Lendakari izan diralako. Idazkaritzan jardun da Ponzoa Rebagliato'tar Gergori, Bizkaya'ko jaurlari -Ikazkari dana. Batzarrak aitatutako suteskundearen azterpena egitzea izan du eginkizuntzat. Ona azterpen ondorenak:

Lenengo maia 15.951 autarki Agirre Lekube'tar Joseba Andoniren alde.

Bigarren maia: 84.498 autarki aitatutako Agirre jaunaren alde eta 100 autarki Madariaga'tar Erraimunda'ren alde.

Irugarren maia: 105.011 autarki, Agirre jaunaren alde.

Guzitara: Agirre Lekube'tar Joseba Andoni'ren alde, 291.471 autarki, eta Madariaga'tar Erraimunda'ren alde, 100 autarki.

Au ikusita, autarki zenbaketa eginda, aurreko zer nolak astiro aztertu ondoren, Bizkaya'ko Jaurlari dan Batzar-Lendakariak, Agirre Lekube'tar Joseba Andoni, Euzkadi'ko bitarteko-Jaurlaritzaren Lendakari izendatu du, autarki geienak bere alde zitulako.

Etzan deus aurka azaldu.

Eta Maikide ziranak agiri au auteskunde lanakin batera arkitu dutelarik, izenbetzen dute idazkari naizen onekin.

Eguna goinean jarritakoa.

  • Etxeberria Novoa'tar Joseba.
  • Laiseka'tar Errupin.
  • Zarza'tar Pirmin.
  • Ortega'tar Andoni.
  • Ponzoa'tar Gergori.