Orrialde:Gudu Espirituala (1655).djvu/10

Wikitekatik
Jump to navigation Jump to search
Orri hau berrikusi gabe dago


çabiltça? Iancoa gana bihurtu nahia baçare, cergatic munduco guiza vici çara? çure azken egunean iugeatu beharra baçare, cergatic orai etçare hari çure buruaren feguratcen? cer probetchu duçu çure leheneco ahalkatcecoez? Bethi preftuqui vici içan bacine, etcinundefque hatsbeherapenez ethorquiçuneco perillacgatic. Iarçaite beraz orai bedere çure arimaco eguitecoaren eguiten, berdin gorputzecoaz anfia foberaiçan duçu huneraino. Bai ordea, dioçu, mundu hunec naduca itsuturic, haraguiac narama, Demonioa dabilt. Helaz! urricari çaitut, badaçagut cer faretan çaudecin atcemana, eztuçu hemen egun oniciçanen, gaitzic baicen: arren atçar eta azcar çaire, nahi baduçu egun çure etsayhequin contra guducatu, eztadilla çure bihotzaici, etçarela beldur, ezitçul guibela, ceren çure Iainco Iauna çure alde da, eta çuretçat guducatuco du çure libratceco peril gucietaric.

Liburu chume hunec irakasico derautçu cer egun behar duçun çure al-al-