Orrialde:Larramendi 1745 dictionary body.pdf/12

Wikitekatik
Jump to navigation Jump to search
Orri hau balidatu da
A B.
no de un ladron? Cer hitzeguin dé-
zaquezu , cer erausi daguiquezu la-
pur baten ontzatean?

Abono de tierras , ſembrados , huertas,

&c. Ongarria. Lat. Satorum , gleba-
rum , &c. Levamen , fomentum.

Abono aſsi , en particular de fiemo , de

estiercol , &c. Cimaurrá , iñaurqui-
na, baſará. Lat. Fimus, is; stercus,
oris. Vease estiercol".

Abonar aſsi , cimaurtú , iñaurquindu,

basaratú. Vease estercolar ; y alli se
dirà la diferencia de abonos , y sus
nombres.

Abonado assi , cimaurtua , gorotzatua,

iñaurquindua , baſaratua, &c.

Abonador aſsi , cimaurlea , cimaur-

tzallea, &c.

Abordar , viene de borde , ù bordo ; y

este nace de el Bascuence, vease.

Abordar una Nave à otra , ù con otra

cosa , acercarse , pegarse borde con
borde , ontzi bat besteari alderatzea,
alboratzea, ta ertzaz ertzari diche-
cala jartea , ertzatu. Se han abor-
dado , ertzatu dirade. Lat. Navem
navi appellere.

Abordado , ertzatua , ertzaz ertzari

alderatua, alboratua. Lat. Appulsus,
a , um ; alteri commissus , a, um.

Abordo , ertzatzea , ertzaera. Lat.

Appulſus , commiſſio. Abordo, vease
bordo , ir à bordo , ontzian egotea,
ontzira joatea. Lat. In navi esse , ad
navem accedere.

Abordonar , lo mismo que bordonear.

Vease.

Aborrecer , gorrotatu , gaitzetſi , hi-

guindu , gorrotoa , gaitſerizcoa, gai-
tziriztea izan, iduqui. Lat. Odi, isti,
deteſtor, execror , aris , odio habere,
proſequi. Me aborreces , te aborrezco.
gorrotatzen nazu, gorrotatzen zai-
tut gaitzeſten nazu, gaitzeſten zai-
tut. Item górrotoa , gaitzerizcoa,
gaitziriztea didazu , gorrotoa, gai-
tzerizcoa , gaitziriztea dizut.

Aborrecido , gorrotatua , gaitzeſia,

gaitzeſitua. Lat. Odio habitus , invi-
sus , a, um.

Aborrecible , gorrotagarria , gaitzetſi-

garria. Lat. Odibilis , e; detestabilis , e;
execrabilis, e.

Aborrecible , objeto digno de aborreci-

miento , erabea. Este es mi objeto
aborrecido , au da nere erabea.

Aborrecimiento , gorrotoa , gaitzeriz-

coa, gaitzerestea, gaiztesiera, igoria.
Lat. Odium, ij.
Aborrir.