Doloretaco Ama Virgiñaren novena (1855)

Wikitekatik
Jump to navigation Jump to search

DOLORETACO

AMA VIRGIÑAREN


NOVENA.JESUSEN COMPAÑIACOAC

IPIÑIA.OBISPO JAUNAREN BAIMENAREQUIN,TOLOSAN:


Mendizabalen alargunaren

moldizteguian 1855 garren urtean

Doloretaco Ama Virgiñaren novena (1855), orrialdea 2 - crop.jpg

DOLORETACO AMA VIRGI-

ÑAREN NOVENA.


Devocio au aldan moduric onenean eguiteco. Ama Virgiñaren aurrean belaunico jarri, eta beti ondo ciñatu, Nere Jesucristo Jauna, edo Acto Contriciozcoa biotzetic eguin, eta guero eguneroco Oracioacasitcen dira onela.

Doloretaco Ama Virgiñaren novena (1855), orrialdea 3 - crop.jpg
Virgiña María, Jangoicoaren Amamiragarria, eta zure Semearen Pasio ta Eriotzan dolorez ta penaz alde gucie

tic betea! Baldin Jaunaren vorondateabada, Novena onetan nai dedan favorea nic alcanzatcea, zure Doloreac-gatic esca zaiozu berari; eta bestela bera ta zu obeto servitceco ondoen dagoquidan gracia Amen.
Orrialde:Doloretaco Ama Virgiñaren novena (1855).djvu/4 Orrialde:Doloretaco Ama Virgiñaren novena (1855).djvu/5 Orrialde:Doloretaco Ama Virgiñaren novena (1855).djvu/6 Orrialde:Doloretaco Ama Virgiñaren novena (1855).djvu/7 Orrialde:Doloretaco Ama Virgiñaren novena (1855).djvu/8 Orrialde:Doloretaco Ama Virgiñaren novena (1855).djvu/9 Orrialde:Doloretaco Ama Virgiñaren novena (1855).djvu/10 Orrialde:Doloretaco Ama Virgiñaren novena (1855).djvu/11 Orrialde:Doloretaco Ama Virgiñaren novena (1855).djvu/12 Orrialde:Doloretaco Ama Virgiñaren novena (1855).djvu/13 Orrialde:Doloretaco Ama Virgiñaren novena (1855).djvu/14 Orrialde:Doloretaco Ama Virgiñaren novena (1855).djvu/15 Orrialde:Doloretaco Ama Virgiñaren novena (1855).djvu/16