Ezpata dantza

Wikitekatik
Jump to navigation Jump to search
Ezpata dantza  (1842) 
Agustin Paskual

Ezpata dantza (.)


Gaur
Batista Biribill
Dantzan ongui abill
Ez dec ezpataric
Ire parecoric
Ire cabriolac
uzt ozta chirolac
Oi dizquic seguitzen
ta compasa artzen
Arrastacacoac
Eta goracoac
Ditut alacoac,
Non icustecoac,
Aurrerotz, atzerontz,
Eta bezterrerontzEz dec daukariric
I bezalacoric.
Soñu zarpijoa,
Onenetacoa,
Jotzen dec chambolin
Aire onarequin
Onec badic emen
Orain guero ta len
Asco eguiteco
Ongui dantzatceco,
Aurrera corri,
Atcera corri,
Beti ezpata airean,
Ez zac onezquero
Ez orain ez guero
Iñor jarrico gañean.

(1) Baile romano llamado Pirrico