Edukira joan

Joxepa Antoni, badezu garai...

Wikitekatik
Joxepa Antoni, badezu garai...
Eusebio Muguerza "Mendaro Txirristaka"
Doñua: Nagusi jauna, auxen da lana ...•


«Joxepa Antoni, badezu garai... »


1/
-Joxepa Antoni, badezu garai,
mutill gustokorik al dezu galai?
-Moda berriyan apaindu arren,
ez det bat ere nere ondoren;
   eziñ ezkondu,
goratu naizelako berandu;
nere biotzak orain damu duo

2/
Ez da Maiatza, baizik Abendua,
neska zartxuaren bizi-modua;
beste geiago ere munduan
gertatzen dira nere moduan;
   ez naiz arritzen:
perrejillak, ostrua oritzen
asi ezkero, ez du serbitzen.

3/
Zer da munduko zoriontasuna?
Amoriyo egiazkua eta osasuna.
Poz-giroz alai erromeriyak,
zorioneko euskal erriyak,
   nun-nai agiri
neska-mutill ederrak ugari,
gorroturikan gabe iñori.

4/
Gazte denboran nuan galaia
txoriya Maiatzian bezin alaia;
esan zian zala enamoratu,
nigana zanian inguratu,
   toki ederrian,
Andoain deritzaion errian,
festak zirala uda berrian.

5/
Izanik biyak deboziyua,
gure Jaunari egiñ oraziyua;
gustora dantzatu zelaietan
ta etxera oiñez illargitan;
   atia tan tan
goizeko iru ta erdietan;
ama negarrez, aita errietan.

6/
Egun-sentiyan atia joka,
katu arrak miau, zakurrak zaunka,
akerrari astuak ostikua,
oillarrak zuan kukurrukua;
   oietik jeiki,
alaba zualako erruki,
atea zion amak iriki.

7/
«Konsola bedi, ama maitia,
det galai mutilla elegantia!»
Alabari, ori esan zionian,
muxu bi zizkion masaillian;
   aitak algara;
sartu ziranian sukaldera,
nungua zan egin zion galdera.

Bertso-papera, «Imp. Macazaga. - Rentería»,
Donostia'ko (Aiete, Oriamendi) Sebastian
Salaberria'ri jasoa.