Orrialde:Donostiyan irugarren arzaigoquia urte 1828 garreneco igande iñauteri goizean.pdf/1

Wikitekatik
Jump to navigation Jump to search
Orri hau berrikusi gabe dago


DONOSTIYAN

IRUGARREN ARZAIGOQUIA

URTE 1828 GARRAENECO IGANDE IÑAUTERI GOIZEAN.


MARCHA
Atozte arzayac , ariñ atozte
Guacen guztiyoc festará ,
Aita JOSEPHE buru degula
Donostiyaco plazará :
Caletarrai escainzen gatoz
Amoriyozco doayac ,
Soñu ederrac, danza politac ,
Canta euscarazco eztiyac.

Greciyatiçan etorri eta
Amaicagarren urtean ,
Irugarrena degu arzayac
Donostiyaco calean :
Iñauteriyan soñuarequin
Isildu gabe cantatzen ,
Gabaz ta egunaz beti danzan ta
Beñere ez guera necatzen.ARZAI-CANTA.Eman genduen itza
Lenago bi aldiz
Etorrico guiñala
Iñoiz edo berriz :
Irugarren aldiyan
Aurten emen guerá
Donostiar maiteac
Zubec ecustera.

Oraiñ amaica urte
Eta oraiñ zortzi
Donostiya guenduben
Lenago ecusi :
Ordutic oneraño
Ez guenduen uste,
Aurreratu cirala
Lanac onembeste.

Etorri gueranean
Plaza cantoyerá
Dirá pozez malcoac
Aguertu beguirá :
Esan nayagatican
Dá esan eciña ,
Gure biyotzac artu
Duen atseguiña.

Berritotic eguiten
Zauden Donostiya ,
Ederra becelache
Cerade alaya :
Guztiz maitagarriya
Cedorren gendeá
Eciñ izan diteque
Dan baño obea.

EUSCARICHOA.

Arzayac oroipena
Iñauteriyari,
Goizetic arratsera
Dantzan ta cantari :
Beti humore ona
Gure soñubaquin
Adisquide ta maite
Donostiarraquin.