Sistema metrikoari

Wikitekatik
Jump to navigation Jump to search
Sistema metrikoari
Jose Maria Iparragirre

Sistema metrikoari


1
Frantzian dana omen da
dana inkonstanzia:
baina asmoarentzat
badute grazia.
Aurreratik ei dago
gure auzo erria:
orain ekarri dute
sistema berria.

2 (Errezitatua)
Ikusiko zenduke
zeinek entenditu lukeen
lenguaje ori?
Eskola Maisu Jaunak
esan dit lengo egunian,
libra bat aragi
edo libra bat legatz,
erostera bazuazte plazara,
esango omen da:
 
3
Kilometro, Ektometro
Dezimetro, Milimetro
Litro, Ektro, Setro, Netro;
Ai, au diabrukeria!
Zeinek adi lezake lenguaje ori?
Eta Eskola Maisu Jaunari
Asarratuta esan nion.

4 (Errezitatu eta kantatua)
Kilometro, sistema berria
entenditu ez lezake;
diabrukeria oiek
ez dira sartuko nere buruan;
Eta libra, libra erdi,
laurden, laurden erdi
esan bearko antxinako moduan,
Ai, onen biziak!