Orrialde:Gudu Espirituala (1655).djvu/11

Wikitekatik
Jump to navigation Jump to search
Orri hau berrikusi gabe dago


detic, noiz dixidatu eta acometatu behar tutçun çure etsayac, noiz buruz buru hequin contra iarri, noiz itçuli eta ihesi ioan behar çaiscoten.
Cinetsten ezpanauçu, encuneçaçu nola gure mendeco San Francez de Sales Genevaco Ipizpicuac hura gomendatcen derauen bere ume espiritualey.
Eliçaco Prince saindu harc bere Guthunetaco bigar. lib. 34. Guthunean, gombidatcen duela Andre bat liburu espiritualen iracurtcera, erraiten dio, iracur, eta berriz iracureçaçu Gudu Espirituala, hura behar duçu çure liburu maitea iduqui: c'arada, plauna, eta gucietan erraza.
 48. Guthun. Esquiribatcen dioela alhargun bati maiz errecebitceco gose espiritualaz, eta Iaincoaren borondatearé eguiteco desiraz, hunela diotsa: Bai, ene alaba, Gudu Espirituala liburu hadia da, hamabortz urthe du hura çarpan darabilladala, eta hura eztut nihoiz ere iracurtcen, non ez tudan probetchu atheratcen hartaric.
Hirurgar. lib. 13. Guthunean, Andr

e