Orrialde:Gudu Espirituala (1655).djvu/27

Wikitekatik
Jump to navigation Jump to search
Orri hau berrikusi gabe dago


na buru eguiteco asqui ezpaitçara, hec guductcean duten experiencia luceaz, hequin arteez, hequin arguico-angueru iduriratceaz, eta are vertutearen bidean gordaca hedatcen derausquiguten fingabeco sareez.
Laugarrena da, noiz ere guertatuco baitçara cembait hutsetan erorten, berehala barrenago eta viciquiago iarçaitecilla çure flacotasun handiaren consideratcen, eta hartaracotz Iaincoac utsi çaituela erortera, arren, haren inspiracioneaz gueyago arguituric lehen cinen baino, ongui eçagut deçaçun cer çaren, ikas deçaçun ceronec çure buruaren mespreçatcen, eta desiradeçaçun çaren beçalacotçar bertceec iduqui çaiçaten eta mespreça ere; icusiric borondate hura gabe eztitequeyla ezfidança vertutescoric, ceina cimendatua baita eguiasco humiltasunean, eta nihorc frogatuz baicen içaiten eztuen eçagutça errandugun hartan.
Ecen gauça egueri da, zeruco arguiarequin eta creatugabeco eguiarequin iuntatu nahi denac behar duela