Orrialde:Gudu Espirituala (1655).djvu/26

Wikitekatik
Jump to navigation Jump to search
Orri hau berrikusi gabe dago


deustasuna, eta çuc çure buru hutsez eztaidiqueçula ceruetaco erresuman sartceco bideric eman diaçaqueçun gauça onic.
Bidarrena da, gracia hura Iancoari maiz escatcea othoiz guciz beroz eta guciz humillez, dohainbat denaz guero haren ganic heldu dena. Eta haren ardietstcotçat, guciac baino lehenconsideratu behar duçu ez choilqui hartaz billusia çarela, bainan oraino çutaz denaz beçambatean eztuçula indarric bat ere haren ardietsteco.Horrela presentatcen çarela hainitz aldiz Iaincoren majestatearen aitcinean cinetste finco batequin hura emanen derautçula bere ontasunaz, eta haren beguira çaudecila haren Ianincozco Providenciac ordenatuco duen beçambat demboraz, ezta dudaric eguin behar hura ardietsico duçula.
Hirugarren bidea da, hardeçaçula costuma beldur içateco çure buruaz, çure buruco iugeamenduaz, bekatutaraco çure lixturtasun bortitzaz, ecin contatusco etsayez, ceiney den gutie-