Orrialde:Gudu Espirituala (1655).djvu/29

Wikitekatik
Jump to navigation Jump to search
Orri hau berrikusi gabe dago


çure buruaren eçagutça humillera, eta othoitz kexosez escaçaquisco gure Iaunari,diçula eguiasco arguia çure buruaren eçagutzeco, eta çure baitanez bat ere fidatceco, nahi ezpaduçu berriz erori, eta batçutan huts eta calte handiagotan.

Iaincoa baitaco fidançaz.

HIRVRGARREN CAPITVLVA.

HAin premiazcoa delaric Gudu hunetan bere buruaz ez fidatcea, orai errandudan beçala; badaric ere ezfidatce hura baicen ezpadugu, edo ihesari emanen diogu edo gueldituco gara gure etsayez vençuturic eta garaituric. Hargatic Iaincoa baitaco fidança osso baten beharra duçu oraino, esperança eta uste ere duçula den ontasun, den helçaquitça, den garaya suerte gucia haren ganic choilqui içanen duçula.
Beraz, gure aldetic deus ere ezgarenaz guerostic, ezta sori gure burua-