Orrialde:Gudu Espirituala (1655).djvu/30

Wikitekatik
Jump to navigation Jump to search
Orri hau berrikusi gabe dago


ri prometadioçogun erorteric baicen.
Handic heldu da eztugula bat ere gure baitan fidatu behar, eta bide hartaz garay handienak ardietsico itugu gure Iauna ganic, baldin ordea haren helçaquitçaren ardietstecotçat gure bihotça bortsten eta armatcen badugu haren baitago fidança vici batez.
Fidança hura orobat lau manerz ardits-diteque.
Lehen manera da, fidança haren escatcea Iaincoari.
Bigarrena, consideratcea eta fedearen beguiaz miratcea Iaincoaren guciz-botheretsutasuna eta mugarri gabeco çuhurcia, ceinen aitcinean ezpaita ecin eguin, ez eta nekez eguin deçaquen gauçaric: consideratcen dugula ere, nola neurrigabecoa baita haren ontasuna, bethi prestic dagoela ecin cinetsizco amorio batequin guri emaitera orenetic orenera eta berehaletic berehalera, ceren ere beharra baitugu vicitce espiritualaren ardietsteco, eta gure buruari ossoqui garaitceco; baldin ordea fidançare-