Sartzia soldadu

Wikitekatik
Jump to navigation Jump to search
Sartzia soldadu
Bilintx

Sartzia soldadu


1
Penetan daramazkit
eguna ta gaba,
poz bat sentitu gabe,
au suerte billaba!
Gosaritzat talua
eta bakallaba,
bazkaitan katillu bat
salda ta sei baba,
amalau jango eta
bi sardin afaldu,
batek ez luke obe
sartzia soldadu?
          
2
Urrikigarriya da
nere izaera
goizero nai ta nai ez
juan biar lanera,
egarritutzen banaiz
ura eratera...
Nik orla zer [.........]
nezake atera?
Ezer sobratu ez ta
osasuna galdu;
ez det ondo egingo
sartzia soldadu?
          
3
Kontuz ibilli arren
eta juiziyuan,
iñor aberasten ez
da ofiziyuan.
Ni lanakin ibilli
beti sesiyuan?
Erremientak norbaiti
erdi preziyuan
ero kasik debalde
al banizka saldu,
biyartikan sartuko
nitzake soldadu.
          
4
Jaunak, ariyarazi
ez liteke itzez
zein aspertuba nagon
onela bizitzez,
beti negarrez eta
penetan ibiltzez,
jornal txikiyaren truk
lanian aritzez;
batek beti onela
bizi bear badu,
ez du gaiki egingo
sartzia soldadu.