Gramera berrria, ikasteko eskualdunec mintzatzen espainoles/Emastekiari eta guizonari nola mintza

Wikitekatik
Jump to navigation Jump to search

Emastekiari eta guizonari nola mintza
page 7

Orobat konbeni da espainola ongui ikasteko kasu eguitia handizki obserbazione seguidako hautan. Eskuaraz ezda distinguitzen izen asetibotan, ez guizona, eta ez emaztekia, ezen erraiten zayo koinata, bai guisonari eta bai andriari, eta aldiz espainolez, el Cuñado, te cuñada, ó, guizari eta á emaztiari ; èl aplikatzen da beti sustantibo maskulinari, eta la femininuari, bederazkuac direnian, eta batetic goitikuac direnian — guizenac — beguiac — chapelac — los hombres, los ojos, los sombreros, emaztekiac— tablac — paretac — las mugeres, las tablas, las paredes, bederazkuac dire — singular el edo la aplikatu behar zayotenac, eta batetic goitikuac, — plural, los edo las behar direnac aplikatu.

Espainolez é ekin akabatzen diren hitz guziac dire maskulinuac, eta a ekin finitzen direnac femininuac, salbu hitz seguidako haue : dia eguna — albalá— aduanako pasa — Anatema — deskomunikazionia-antipoda-lur bat bertce batekin diametralki oposatua dena — axioma — makzima establitua — cisma — chisma — clima — klimanta-diploma titria-drama-komediako pieza bat-emblema-Simbola Moizen zerbeit-idioma — lenguaya — mana — izradizten mira kuiluzko yanaria — mapa-geografizko karta — sistema — sistema edo idea, — Sofista,— erguela,