Gramera berrria, ikasteko eskualdunec mintzatzen espainoles/Espainol kruaseko letren esplicacionia

Wikitekatik
Jump to navigation Jump to search

Espainol kruaseko letren esplicacionia
pages 5-6
ABISA

Fenizianuac ziren uste hadugu errenomatu, lehen biziko irakutsi guintuztenac munduan, eskribatzeko hastapena.


PHŒNICES PRIMI, FAMÆ SI CREDIMUS, AUSI MANSURAM

RUDIBUS VOCEM SIGNARE FIGURISLuc.

Espainol Kruasa arrainyatzen da ogoi eta zortzi letrez, zeinen izenac baitire :

A, B, C, CH, D, E, F,
a, b, c, tch, dé, e, efé,
G, H, I, J, K, L, LI,
gé, atché, i, jota, ká, elé, eilhé,
M, N, Ñ, O, P, Q, R,
eme, ene, egne, o, pe, ku, eré,
S, T, U, V, X, Y, Z,
ese, té, u, bi, ekis, igriega, zeta,
Espainol kruasa huntan, badire zembait letra kasu egüin behar direnac, nola baita — c, — a, — o, — eta u — aren aitzinian denian — c — hori, bortitza da, eta behar da leitu hortarakotz gure lenguayan K — bezala ; hala nola, cabo, cola, cucioso, kabo, kola, kurioso, eta orobat, e — eta — j — aren aitzinian delaric — hola — cera, ciriaco, behar da leitu eskuaraz leitzen baguindu bezalar — zera, ziriako.

Beste letrac, pasa ditatzke eskarazkuac balire bezala ; solamente bada zonbeit hitz ez baitire pronuntziatzen gure lenguayaz ezkribatuac balire bezela, komparazione — bat Clérigo — apheza — eskualdunec leituko dute hitz hori letra guziac hartuz, bizkitartian — é — ac tilheta gaintan duelakotz behar da pronuntziatu — cle — aguan ebatsis eta azken letra — o — bozaz kargatu gabe ezkribatua balitz bezala hola — clé — rigo, orobat — Lastima — á — ac tilheta duelakotz, aguan behar da bozaz ebatsi — las — hin huntan — Ilás — tima — azken Jetra kargatu gabe.

Diferentzia badu orobat, azkeneko letrac tilheta gainian duen hitzetan ; laburtzeko plazan behar da bozaz azken letra kargatu — Komparazioner — bat — castigó — ojalá — hauc-behar dire pronuntziatu azkeneko letrac doblezka balituzte bezeta